„AJMO!” – natječaj za sufinanciranje koncerata otvoren još pet dana

Još je samo pet dana preostalo za prijaviti se na natječaj projekta „AJMO!” za sufinanciranje koncerata, koji je započeo polovicom lipnja. Organizatori iz manjih sredina i gradova – udruge, javne ustanove, samostalni umjetnici, trgovačka društva i obrti, imaju vremena do 15. sprnja ispuniti prijavu i tako možda dobiti priliku za sufinanciranje koncerata koje organiziraju. Potpora koju je moguće dobiti putem ovog natječaja iznosi deset puta po 10.000€.

Natječaj „AJMO!” je pilot projekt organiziran od strane We Move Music Croatia uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija. Cilj je potaknuti koncertnu aktivnost i razvoj publike u manjim mjestima izvan makroregionalnih centara Hrvatske i isključuje održavanje programa u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

Izvođači zainteresirani za sudjelovanje (njih već više od 300), prijavili su se putem poziva i potom su raspoređeni u četiri jakosne skupine. Organizatori koji se prijavljuju na natječaj biraju po jednog izvođača iz svake skupine, stvarajući program s kojim konkuriraju na natječaju. Nezavisna komisija potom vrednuje prijave organizatora prema definiranim kriterijima i bodovanju te odabire organizatore za sufinanciranje, a organizatori su obvezni realizirati predloženi program u razdoblju od 1.10.2024. do 1.03.2025.

Postupak prijave:

  • Organizator mora prijaviti program od četiri zasebna koncertna događanja (u istom gradu, mjestu) birajući po jednog izvođača iz svake jakosne skupine. Koncertna događanja ne mogu biti sastavni dio postojećih sezonskih manifestacija. Organizator može ostvariti veći broj bodova ukoliko angažira dodatne izvođače (s popisa izvođača koji su izrazili želju za sudjelovanjem u projektu, ali i izvan popisa kao predgrupe) za spomenuta koncertna događanja.
  • Realizirati program od četiri zasebna koncertna događanja u razdoblju od 01.10.2024. do 01.03.2025. sukladno predanoj prijavi
  • Naplaćivati ulaznice za predmetne koncertne događaje u iznosu od maksimalno 10,00 € do minimalno 5,00 €
  • Honorari izvođača moraju biti financirani s najmanje 70% od ukupnog iznosa potpore
  • Isplata ukupnog honorara izvođaču najkasnije 15 dana po održavanju pojedinog koncertnog događaja
  • Dostaviti podatke o uspješnosti svakog pojedinog koncertnog događanja u formi izvještaja najkasnije 2 tjedna od održanog koncertnog događaja (ukupan broj posjetitelja, opisni dio programa – pola kartice teksta, popis angažiranih lokalnih suradnika, medijske objave…)
  • Organizatori glazbenih događanja moraju koristiti društvene mreže za najave, pri čemu su obvezni označavati Ured za izvoz glazbe (We Move Music Croatia) i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske kako bi osigurali vidljivost i promociju događanja.
  • Prikazati WMMC sve troškove za koje je primio sredstva (do iznosa od 10.000,00 €)
  • Za svaki pojedini koncertni nastup poslati fotografije WMMC za korištenje na društvenim mrežama
  • Dostaviti cjeloviti izvještaj o cjelokupnom projektu zajedno s ukupnim troškovnikom najkasnije 30 dana od održavanja zadnjeg koncertnog događaja u sklopu Programa.

A sve informacije o natječaju možete pronaći na ovoj poveznici.

Pročitajte još