127 godina časopisa „Vatrogasni vjesnik“

„Vatrogasni vjesnik“ kao jedan od najstarijih stručnih časopisa na području RH prvi put je tisak na današnji dan prije 127 godina Prvi broj „Vatrogasnog viestnika“ je izašao 5. siječnja daleke 1896. godine. Od tada je izlazio u raznim formatima te nekoliko puta mijenjao ime, ali je ostao glavno glasilo hrvatskih vatrogasaca.

Vatrogasni vjesnik kao službeno glasilo Hrvatske vatrogasne zajednice izlazi kao polumjesečnik od 1896. do 1921. Od broja 1 u godištu 1. (1896.) do broja 24. u godištu 13. (1908.) glasilo izlazi pod glavnim naslovom Vatrogasni viestnik. Od broja 1 (1896.) u podnaslovu stoji da je to ”glasilo Hrvatsko – slavonske vatrogasne zajednice”, od broja 12 u godištu 35. (1930.) to je “glasilo Vatrogasne zajednice Savske banovine u Zagrebu”, od br. 4 u godištu 38. (1933.) do broja 8 u godištu 44. (1939.) to je “mjesečnik Vatrogasne zajednice Savske banovine”, a od broja 9 u godištu 44. (1939.) do godišta 45. (1940.) to je “glasilo Vatrogasne zajednice Banovine Hrvatske”.

Od 1963. do 1971. časopis ne izlazi

Ilustrirani prilog Vatrogasnog viestnika, pod nazivom Tehnička smotra, izlazio je od broja 1 (1896.) do godišta 12. (1907.). Urednici Vatrogasnog viestnika bili su Mirko Kolarić od broja 1 (1896.), Antun Metzeger od broja 1 – 10 u godištu 34. (1929.), Stanko Žagar od broja 11 – 12 u godištu 34. (1929.), Marijan Heržić od broja 1 u godištu 35. (1930.), Stanko Žagar od broja 11/12 u godištu 37. (1932.) do godišta 45. (1940.). Od 1941. Vatrogasni vjesnik je službeno glasilo vatrogastva Nezavisne države Hrvatske, a odgovorni urednik bio je do broja 4 u godištu 50. (1945.) Ivan Javor.

Pod nazivom Savremeno vatrogastvo, kao časopis za pitanja zaštite od požara i elementarnih nesreća izlazio je od 1950. do 1955., a potom sve do 1998. pod nazivom Suvremeno vatrogastvo. Od 1950. do 1952. urednik časopisa bio je Božo Puhovski, a potom Stanko Skok.

Od 1963. do 1971. časopis ne izlazi. Ponovno je počeo izlaziti 1972. kao časopis Vatrogasnog saveza Hrvatske pod naslovom Suvremeno vatrogastvo. Časopis izlazi mjesečno od godišta 14. (1972.) do godišta 33. (1991.), a od 1991. do 1994. izlazi dvomjesečno. Od 1972. (godište 14.) do 1992. (godište 34.) urednik je bio Josip Popović. Od 1993. do kraja 2009. glavni urednik časopisa je Miroslav Kirinčić. Od 1994. časopis izdaje Hrvatska vatrogasna zajednica. Od broja 1 godine 1998. časopis preuzima ime Vatrogasni vjesnik, a izdavač je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Od broja 8/9 1999. izdavači su Hrvatska vatrogasna zajednica, Sektor zaštite od požara i civilne zaštite MUP-a RH i Vatrogasna škola. U brojevima 1 – 4 u 2001. godini izdavači su Hrvatska vatrogasna zajednica, MUP RH i Vatrogasna škola. Potom je izdavač samo Hrvatska vatrogasna zajednica. Od broja 1 u 1998. godini do broja 7 u 1999. Vatrogasni vjesnik izlazi kao glasilo vatrogasaca Hrvatske, a potom kao glasilo za zaštitu od požara i vatrogastvo.

I danas „Vatrogasni vjesnik“ uspješno prati sva događanja bitna za hrvatsko vatrogastvo putem stručnih članaka, prikaza vatrogasnih intervencija i drugih bitnih segmenata iz vatrogasnog života. Arhiva časopisa: https://bit.ly/3GicIUX

Izvor: HVZ

Pročitajte još