reklamavelika2015a

gradsko2

U srijedu, 20. prosinca 2017. godine s početkom u 17,00 sati održana je 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Našica.

 

Na aktualnom satu pitanja gradonačelniku Grada Našica, Josipu Miletiću, mag.math., postavili su vijećnici: gosp. Josip Matek, dipl.oec. (HDZ), gosp. Ivica Jerković, dipl.oec. (SDP) te gosp. Vjekoslav Mahovlić (Most).

Sjednici je prisustvovalo 15 od 17 vijećnika te je konstatirano da je postojao kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje akata na Sjednici.

U nastavku Sjednice jednoglasno je usvojen dnevni red sa 33. točke.

Vijećnici Gradskog vijeća usvojili su Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Našica.

Većinom glasova svih vijećnika donešena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Našica za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2017. godinu, Proračun Grada Našica za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Našica za 2018. godinu.

Većinom glasova donešeni su sljedeći akti: Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture te građevina za gospodarenje otpadom u 2017. godini, Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Našica za 2018. godinu, Program javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2018. godini, Program javnih potreba u športu Grada Našica u 2018. godini, Odluka o odabiru ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Našica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Odluka o odabiru ponude za održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Našica na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini, Godišnji plan razvoja Civilne zaštite na području Grada Našica u 2018. godini, Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Našica, Odluka o donošenju Lokalnog programa djelovanja mladih Grada Našica.

gradsko3

Jednoglasno su donešeni sljedeći akti: Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu, Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini, Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini, Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Našica za 2017. godinu, Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2017. godini, Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Našica u 2017. godini, Izmjene Programa javnih potreba za tehničku kulturu Grada Našica u 2017. godini, Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu, Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Našica u 2018. godini, Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Našica u 2018. godini, Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Našica za 2018.godinu, Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređanja Grada Našica, Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini, Odluka o dodjeli stipendija Grada Našica studentima, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i Plan rada Gradskog vijeća Grada Našica za 2018. godinu.

Na sjednici je izvršen i Izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Našica, koje je provedeno tajnim glasovanjem.

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća, Stjepan Pintarić, mag.ing.aedif. i gradonačelnik g. Josip Miletić, mag.math., zahvalili su se svim vjećnicima na uspješnom radu u protekloj godini, te su zaželili svim vijećnicima sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu Novu 2018. godinu.

Josip Miletić gradonačelnik Grada Našica o usvojenom proračunu za 2018. godinu je izjavio.

gradsko1

„U našem proračunu imamo preko 80 milijuna kuna, a dio sredstava je iz Europskih fondova. U njemu su brojni projekti, natalitetni program, socijalni program, razvojni program, gospodarstvo, poljoprivreda, sve ono što je važno u našem gradu nalazi se u proračunu. Sve gradske institucije koje su marljivo radile u prethodnom razdoblju napravile su iskorak i za jednu stepenicu su podigle svoje funkcioniranje za 2018. godinu, a to također pokazuje povlačenje sredstava iz drugih proračuna koji nisu nužno gradski proračun. Najponosniji sam na dvije stvari koje smo za iduću godinu osigurali, a to je besplatna prehrana za svu djecu u osnovnim školama i to je jedan projekt koji radimo zajedno sa županijom i našim županom gospodinom Ivanom Anušićem. Drugi projekt koji uvodimo je dodatna briga za naše najmlađe, a to je projekt besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce na području Grada Našica. To je ono na šta smo posebno ponosni i što ćemo realizirati u idućoj godini, a naravno i na sve ostale stvari koje smo u gradu planirali te se nadam da ćemo u 2018. godini i izvršiti. Svim gradskim vijećnicima i svima koji su sudjelovali na sjednici čestitam Sretan i blagoslovljen Božić i uspješnu iduću 2018. godinu. „

 

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.