bon2017 12

nara1

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. u mreži je poduzetničkih potpornih institucija i kao takva djeluje na kontinuiranom pružanju besplatnih savjetodavnih usluga poslovnom sektoru te aktivno radi na pripremi i provedbi projekata u području lokalnog razvoja odnosno razvoja Grada Našica kao njezinog jedinog osnivača. U cilju osiguranja vlastite održivosti i postizanja vlastite financijske neovisnosti, s obzirom na organizacijski oblik društva s ograničenom odgovornošću i mogućnost poslovanja na tržištu, NARA ostvaruje i značajan udio prihoda od pružanja konzultantskih usluga.

Iako poslujemo već nešto više od pune tri godine, u koje smo, s obzirom na broj djelatnika i obujam posla na tržištu naših usluga, koji uglavnom ovisi o raspisanim javnim pozivima i natječajima, smatramo uspješno obavljali našu djelatnosti, čemu svjedoče dobivena sredstva potpora korisnika, ali i financijski pokazatelji naše tvrtke, željeli bi više istaknuti poslovanje u prethodnih šest mjeseci.

Tijekom proteklih šest mjeseci Našička razvojna agencija NARA d.o.o. bilježi ekspanziju prijave projekta na mjere objavljivane iz Programa ruralnog razvoja. Prijavljeni projekti realizirani su za poljoprivredne proizvođače kao i za jedinice lokalne samouprave što je u skladu sa vizijom i ciljem osnivanja razvojne agencije. Aktivno se radilo i na prijavi projekata poduzetnika na objavljeni javni poziv pod nazivom „E-Impuls“ kojim se nastoji unaprijediti poslovanje i konkurentnost poduzetnika koji djeluju u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. Prijavljeno je ukupno šest poduzetnika na projekt E-impuls.

Početkom 2017. godine otvoreni su dugo najavljivani natječaji iz sektora poljoprivrede odnosno natječaji za mlade i male poljoprivrednike u okviru mjere 6 Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja podmjera 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima i podmjera 6.3.Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. U odnosu na prošli krug ovih natječaja, ovaj put je zabilježena znatno veća zainteresiranost potencijalnih prijavitelja te je veći broj nominiranih projekata u odnosu na prošle natječaje, posebice što se tiče malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava odnosno prijava za podmjeru 6.3. Nominirano je ukupno 12 projekata za mjeru 6.1. Potpora mladim poljoprivrednicima, te ukupno 45 projekata za mjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

U okviru Mjere 8 Ulaganje u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, Podmjere 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, Tip operacije 8.5.2. 2. Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture djelatnici Agencije su popunjavali prijavne obrasce i aplikaciju ispred nositelja PD Krndija Našice, a prijavljeni projektni prijedlog se odnosi na obnovu Našičke geološke staze.

U okviru Mjere 7 Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima djelatnici Našičke razvojne agencije su pripremali projektnu dokumentaciju, popunjavali obrasce i aplikacije. Unutar ove mjere postoji nekoliko podmjera i tipova operacija. Što se tiče Podmjere 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tipa operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda prijavljeni su projektni prijedlozi ispred Našičkog vodovoda za izgradnju vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Našica i susjednih općina Feričanci i Podgorač. Unutar podmjere 7.2. bio je otvoren i natječaj za tip operacije Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta te su i u okviru ove operacije nominirani projektni prijedlozi.

Našička razvojna agencija NARA d.o.o. je u proteklom razdoblju nastojala djelovati u skladu sa ciljem osnivanja odnosno usmjerila se na jačanje poduzetničke klime i razvoja poduzetništva na području Grada Našica i ostalih susjednih jedinica lokalne samouprave odnosno područja Općina Donja Motičina, Feričanci, Đurđenovac i Podgorač. Agencija je pružala svoje usluge poduzetnicima te jedinicama lokalne samouprave u cilju njihovog razvoja.

Zajedno sa partnerima iz zemalja članica EU, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i potencijalnih zemalja kandidatkinja prijavljen je projekt u okviru programa Europa za građane te je projekt trenutno u fazi realizacije. Cilj provedbe ovog projekta je promicanje suradnje među zemljama sudionicama Programa te premošćivanje jaza između građana i Europske unije te olakšati razvoj osjećaja pripadnosti zajedničkim europskim idealima i promicati proces europskih integracija.

Iako primarno osnovani kao poduzetnička potporna institucija s ciljem jačanja poduzetničke klime i lokalnog razvoja, dio vremena uspjeli smo posvetiti i sektoru civilnog društva odnosno javnih ustanova. Na čisto volonterskoj osnovi, pomogli smo u pripremi nekoliko projekata lokalnih udruga, nominiranih u okviru javnih poziva objavljenih iz Europskog socijalnog fonda.

Agencija je kroz cijelo vrijeme pružala besplatne konzultantske odnosno savjetodavne usluge zainteresiranim poduzetnicima i poljoprivrednicima.

Što se tiče minulih natječaja iz Programa ruralnog razvoja, trenutno je u provedbi ukupno 20 projekata obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su dobili Odluke o dodjeli sredstava.

Od ostalih projekata nominiran je Dječji vrtić Zvončić Našice – Grad Našice na javni poziv Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, a koji je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osim navedenih projektnih prijedloga nominirani su i brojni drugi projekti financirani iz nacionalnih i regionalnih sredstava.

Nedavno je potpisan i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava unutar Poziva na dostavu projektnih prijedloga Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt se odnosi na izradu projektne dokumentacije za veliki i mali dvorac, kapelu Pejačević, Gregerovu vilu, perivoj oko dvorca te infrastrukturu u središtu grada. U izradi dokumentacije za prijavu Grada na ovaj javni poziv sudjelovali su djelatnici Našičke razvojne agencije.

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1
docek3

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.