reklamavelika2015a

suradnja2
U Ministarstvu regionalnog razvoja potpisan je ugovor  o prekograničnoj suradnji putem IPA Hrvatska – Srbija 2014.–2020. za Projekt FORRET: Razvoj projekta prekogranične šumske retencije i drugih mjera za integrirano upravljanje rizicima od poplava, okolišem i šumama ukupne vrijednosti 1.626.842,24 eura.
Donošenje Programa Prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija za razdoblje 2014.-2020. uz osiguranje sufinanciranja pružilo je jedinstvenu priliku za provedbu zajedničkog projekta kroz prekograničnu suradnju nadležnih institucija vodnoga gospodarstva uključujući ključne dionike projektnog područja.
Projekt se financira putem IPA Hrvatska-Srbija 2014.–2020.  u iznosu od  1.382.815,90 eura (85%), a u iznosu od 244.026,34 eura (15%) sudjeluju četiri projektna partnera: Hrvatske vode kao vodeći partner, Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, Javno preduzeće „Vojvodinašume” i WWF Adria - Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti.
Sve izraženije klimatske promjene i porast rizika od poplava potiču nadležne institucije vodnoga gospodarstva na traženje dugoročnih rješenja na unaprjeđenju upravljanja rizicima od poplava primjenom mjera za smanjenje rizika od poplava.
Ključne institucije vodnoga gospodarstva prekograničnog područja Hrvatske i Srbije potaknute ogromnim štetama uzrokovanim katastrofalnom poplavom savskih velikih voda iz svibnja 2014. godine, provele su analizu poplavnog događaja (na radnim grupama međunarodnih komisija za sliv Dunava – ICPDR i za sliv Save – ICPDR) te utvrdile da će se modernizacijom savskih obrambenih nasipa smanjiti rizici od poplava, ali da se rizik može značajno smanjiti i rasterećenjem savskih velikih voda, njihovim upuštanjem u prirodna prekogranična poplavna područja Spačvansko-Morovićkih šuma.
suradnja1
Cilj Projekta FORRET je unaprjeđenje sustava upravljanja rizicima od poplava uspostavom zajedničkog monitoringa i mjera upravljanja rizicima od poplava uz smanjenje rizika od poplava osigurat će kvalitetnije upravljanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja bioraznolikosti ovog jedinstvenog područja od međunarodne važnosti.
Predmetni ciljevi mogu biti ostvareni samo prekograničnom suradnjom uz međusektorski i multidisciplinarni pristup i uključenje svih relevantnih institucija, dionika i ciljanih grupa jer zajednički monitoring  i mjere upravljanja rizicima od poplava na međunarodnom slivu poput dionice Save iz obuhvata projekta, moraju se provoditi koordinirano u obje zemlje, zajedničkom prekograničnom suradnjom uz uključenje svih relevantnih institucija i šire javnosti, što je i jedan od ključnih izazova provedbe Projekta.
Rijeka Sava i njezina prirodna poplavna područja u regiji Spačvansko-Morovićkih šuma su područja jedinstvene i bogate biološke raznolikosti. U dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama ovog područja obitavaju mnoge značajne vrste i staništa. Cjelovito sagledavanje potreba svih dionika u prostoru kroz unaprjeđenje vodnog režima područja, uz optimalno upravljanje šumskim resursima, doprinijet će i poboljšanju prirodnih ekosustava područja, a istovremeno može pružiti i dati značajan doprinos razvoju, kako lokalnog tako i nacionalnog gospodarstva.

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

banner1

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.