reklamavelika2015a

podgorfac1

Jučer (26.09.2017.) je u prostorija općine održana 3. sjednica Općinskog Vijeća Općine Podgorač.

Na sjednici je od 15 članova bilo prisutno 12 članova općinskog vijeća.

Raspravljano je o slijedećim točkama:

- Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna PPUO Podgorač

- Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. Godine

Pod ovom točkom je istaknuto povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu od 700 000 kuna i ukupni višak prihoda nad rashodima od 469 000 kuna.

 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podgorač za 2017. godinu,

Do glavnih izmjena proračuna je došlo zbog smanjenja subvencija za javne radove jer je HZZ odobrio puno manja sredstva od planiranih i zbog još neriješenog natječaja za dobivanje sredstava od predpristupnih fondova EU za cestu u Ulici Ante Starčevića u Poganovcima.

 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Podgorač za razdoblje od 2017. do 2019. godine,

- Prijedlog Odluke o zasnivanju prava služnosti,

- Prijedlog Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne i vodne infrastrukture za 2017. godinu,

- Prijedlog Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini,

- Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini,

- Prijedlog Zaključka o broju korisnika i visini stipendije Općine Podgorač za studijsku 2017. / 2018. godinu,

Dobra vijest za studente iz općine Podgorača je da je odobreno 10 stipendija u visini 600 kuna mjesečno.

 

- Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,

- Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Podgorač

za 2017. godinu,

- Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Podgorač

- Inicijatice, pitanja prijedlozi.

Pod ovom točkom je postavljeno pitanje kada će biti rješen problem kanalizacije i vodovoda u svim mjestima Općine Podgorač

podgorfac2a

Načelnik Općine Goran Đanić je istaknuo da su pripremljeni mnogi projekti, neki su i u postupku realizacije, ali su to kompleksni projekti koji ne ovise samo o Općini nego moraju biti odobreni od strane hrvatskih voda i usklađeni sa županijskim i državnim planovima odvodnje.

Sve odluke su donesene jednoglasno samo na točki o Prijedlogu proračuna za razdoblje 2017 do 2019 je bio jedan suzdržani glas.

podgorfac3

Nakon sjednice načelnik Općine Podgorač Goran Đanić je između ostalog istaknuo da je zadovoljan izvršenjem proračuna i da je do rebalansa došlo jer sredstva od predpristupnih fondova EU za izgradnju ceste u Poganovicma još nisu odobrena. Načelnik se nada kako će sredstva ipak biti odobrena pred kraj godine pa će do realizacije tog projekta doći u 2018. godini. Također, proračun je smanjen jer nisu dobivena sva planirana sredstva državne potpore za javne radove. Načelnik Đanić je također rekao da je ostatak proračuna donešen po planu i da već dugi niz godina se ispravno planiraju prihodi i rashodi Općine Podgorač.

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.