reklamavelika2015a

sjednica11 9 1a

Sjednica će se održati 09.04. 2014. godine ( srijeda) s početkom u 18,00 sati u prostoriji općinskog vijeća Općine Donja Motičina.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. Sjednice Općinskog vijeća Općine Donja Motičina
 2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Donja Motičina za 2013. godinu
 3. Prijedlog Provedbenog  plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Donja Motičina za 2014. godinu
 4. Prijedlog Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zašite od požara od interesa za Općinu Donja Motičina za 2014. godinu
 5. Prijedlog Odluke o zaključenju Ugovora o djelu za ispumpavanje septičke jame u naselju Donja Motičina
 6. Prijedlog Odluke o provođenju deratizacije na području Općine Donja Motičina
 7. Izvješće o radu  općinskog načelnika za 2013. godinu
 8. Izvješće o uplaćenim i utrošenim sredstvima komunalne naknade u 2013., godini
 9. Izvješće o uplaćenim i utrošenim sredstvima godišnje naknade za održavanje grobnih mjesta u 2013. godini
 10. Izvješće  o naplati općinskih poreza u 2013. godini
 11. Izvješće  o ostvarenju Programa gradnje objekata  i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 12. Izvješće  o izvršenu programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade
 13. Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od koncesija, prodaje, zakupa i dugogodišnje g zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2013. godini
 14. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi Općine Donja Motičina za 2013. godinu
 15. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu Općine Donja Motičina 2013. godinu
 16. Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Donja Motičina za 2013. godinu
 17. Izvješće o ostvarenju rasporeda sredstava osiguranih u Proračunu Općine Donja Motičina za političke stranke
 18. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Donja Motičina za 2013. godinu.
 19. Različito

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

banner1

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.