reklamavelika2015a

sjednica11 9 1a

Na temelju članka 81. Poslovnika općinskog vijeća Općine Donja Motičina («Službeni glasnik Općine Donja Motičina» broj 2/14) sazvana je sjednica koja će se održati 16.12.2014. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u prostoriji općinskog vijeća Općine Donja Motičina.

DNEVNI RED:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. sjednice općinskog vijeća Općine Donja Motičina
2. Prijedlog Proračuna Općine Donja Motičina za 2015. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Donja Motičina za 2015. godinu
4. Prijedlog Projekcija Proračuna Općine Donja Motičina za 2016. i 2017. g.
5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade
6. Prijedlog Programa gradnje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.
7. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Donja Motičina u 2015. godini
8. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Donja Motičina u 2015. godini
9. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u Općini Donja Motičina u 2015. godini
10. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od koncesije, prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za raspored sredstava osiguranih u Proračun općine Donja Motičina za 2015. godinu za političke stranke
12. Prijedlog Odluke o zimskom čišćenju nerazvrstanih cesta na području Općine Donja Motičina za 2014/2015 godinu
13. Prijedlog Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima na području Općine Donja Motičina za 2014.-2015.godinu
14. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donja Motičina u 2014.godini
15. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Donja Motičina u 2015.godini
16. Izvješće o radu općinskog načelnika od 01.01.2014. – 30.06.2014. godine
17. Različito

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

banner1

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.