reklamavelika2015a

clip2

Prošli tjedan je završena edukacija „Upravljanje projektnim ciklusom – izrada, prijava i provedba EU projekta“ organizirana u sklopu provedbe projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.

Edukaciju je organizirao nositelj projekta, Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice).

Financiranje putem EU projekata je prestalo biti nešto daleko i upitno, dio je svakodnevice i treba zaživjeti kao način života, djelovanja. Ono zahtjeva specifična znanja i vještine. Cilj edukacije je bio stvaranje kapaciteta za privlačenje sredstava iz EU, kao preduvjet za stvaranje novih radnih mjesta, boljih radnih uvjeta, boljih volonterskih programa u sklopu djelovanja OCD-a.

Edukacija u trajanju od 11 dana (88 h) bila je praktično kreirana uz naglasak na usvajanje znanja putem konkretnih vježbi potrebnih za izradu EU projekta, a koje su polaznici rješavali u manjim skupinama. Na edukaciji su se razvijali stvarni projekti te su uspješno izrađene logičke matrice projekta i popunjeni A obrasci projektne prijave. Predavačica je bila Emilija Malovčak, predsjednica CLIP Našice i voditeljica projekta Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica.

clip1

„Polazeći od stanja koje polaznici projektima žele mijenjati, pa preko alata UPC metodologije, odnosno analize dionika, stabla problema, stabla ciljeva, analize strategija, polaznici su izradili logičke matrice, cjelokupni proračun i popunili A obrazac projektne prijave, odnosno uspjeli izraditi svoj prvi EU projekt. Jako sam ponosna na polaznike jer su uspjeli uistinu puno u relativno kratkom roku, zapravo nešto čemu se iskreno nisam ni nadala. Ono što nam sada preostaje je prijaviti nastale projekte.“ rekla je Malovčak.

Nakon edukacije polaznicima su osigurana besplatna mentoriranja u sklopu kojih mogu dobiti svu pomoć potrebnu u razvijanju novih projekata ili prijavi nastalih u sklopu edukacije.

Jedan od ciljeva edukacije bilo je i umrežavanje OCD-a u Našicama, ustanova i institucija, kao jedan od preduvjeta za uspješno projektno razmišljanje i djelovanje. Ovaj cilj je definitivno ostvaren, što posebno veseli i daje nadu za buduća zajednička djelovanja. Edukaciji su prisustvovale i nezaposlene osobe koje su usvojenim specifičnim znanjima i vještinama za izradu EU projekata povećale svoje prilike na tržištu rada.

Edukaciju je završilo 17 polaznika: 1. Karolina Čelig Uldrijan (Udruga zagoraca „Kaj“ Našice, 2. Romeo Žigić (Nogometni klub Motičina), 3. Marija Knežević (CLIP Našice), 4. Julijana Rigl Benović (Udruga učenika, mladih i učenika s teškoćama „Prijateljstvo“ Feričanci), 5. Ana Paska Antolović (Udruga „Otvoreno srce“), 6. Sanela Mandić Vidaković (Udruga „Otvoreno srce“), 7. Nina Erdeš (Udruga „Otvoreno srce“), 8. Jelena Budoš (Udruga starih športova Slavonac Našice), 9. Silvija Šokić (Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice), 10. Manuela Kojić (SŠ Isidora Kršnjavoga Našice), 11. Marina Lazar (Dječji vrtić „Zvončić“ Našice), 12. Ana Malvić (Humanitarna udruga Dar dobrote Našice), 13. Mirjana Nekić (Udruga voćara i vinogradara Feričanci), 14. Dubravka Abičić (Zavičajni muzej Našice), 15. Mira Kovač (Društvo naša djeca Našice), 16. Grabar Sanja i 17. Nikol Kanđera.

clip3„Na svakom projektu, kada je to moguće, predvidimo ovakvu edukaciju kojom ljudima dajemo specifična znanja i vještine potrebna za izradu, prijavu i provedbu EU projekta. Razlog za to je želja da doprinesemo stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta u Našicama. U medijima svaki dan možemo čuti kako su EU sredstva na raspolaganju, kako ih samo treba povući, a opet s druge strane u Našicama imamo jako puno OCD-a koji bi to učinili, a nemaju potrebna znanja da to učine sami, a ni sredstva da nekoga plate. Nema ničeg ljepšeg ni vrjednijeg od ulaganja u ljude, koji su pokretači razvoja. Financiranjem rada OCD-a, ustanova i institucija iz EU fondova ili programa ujedno se stvaraju i mogućnosti za uštede u gradskom proračunu, odnosno preraspodjela sredstava na neke druge projekte.“ rekla je Malovčak.

Projekt Volonterska platforma „STAV Našica“ – Standardizacija temelja anticipativnog volonterstva Našica je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 556.699,09 kuna, a provodi se od 01. lipnja 2017. – 31. svibnja 2018. godine. Projekt provodi Centar za lokalne inicijative i poduzetništvo Našice (CLIP Našice) sa projektnim partnerima Centrom za socijalnu skrb Našice i Humanitarnom udrugom Dar dobrote Našice.

bricks2016

 

Povezani pojmovi:

Log in to comment
banner1

gelo1

banner22015

banner310 2581a

reklama310x258 1

Najnovije galerije

 sib c  fightsite c     logo-Jooble1 

Vidljivost

www.nasice.com | ISSN: 1848-7599 | © 2015 Hall j.d.o.o. | Sva prava pridržana.